programa ANEM PER FEINA 12 gener

ANEM PER FEINA. 12 de gener de 2017

TEMES
- Situació de la liberalització energètica als diferents països de la UE. Hi haurà algun dia un mercat únic energètic a la UE? La diferència de preus entre països de la UE crea competència entre ells, però no millora la competitivitat de la UE en el seu conjunt.

- La situació d'incompliment total a la Regulació Energètica d'Espanya vs la UE.


- Catalunya seria una potència energètica a la UE? què passaria amb les tres nuclears?

II FÒRUM ENERGIA i COMPETITIVITAT 27 gener

El pròxim 27 de gener es celebrarà la jornada a l'auditori de l'Hotel Condes Senator de LLEIDA.
 

Hi ha crisi energètica?
La ponencia magistral del Dr. Mariano Marzo, Catedràtic de Recursos Energètics de la Universitat de Barcelona servirà per aclarir dubtes
 

Us recordem que és molt important la prèvia inscripció per poder assitir a la jornada i que aquesta està condicionada a la capacitat de la sala. L'interés per les ponències, així com el reclam que està suposant la ponència inaugural del Dr. Mariano Marzo, ens obliga a acceptar inscripcions per estricte ordre d'inscripció fins assolir la capacitat de sala.

PROGRAMA:

Subvenciones para la instalación de infraestructuras de recarga para el vehículo eléctrico


Resolución EMC/2973/2016, de 23 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la instalación de infraestructuras de recarga para el vehículo eléctrico en el marco del Plan de Acción para el desarrollo de infraestructuras de recarga para los vehículos eléctricos en Cataluña (PIRVEC 2016-2019)

premios de excelencia energética - convocatoria para el año 2017

RESOLUCIÓ EMC/2954/2016, de 19 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels premis d'excel·lència energètica, i s'obre la convocatòria per a l'any 2017.

 

La Generalitat de Catalunya, a través de l'Institut Català d'Energia, impulsa i realitza iniciatives i programes d'actuació per a la recerca, l'estudi i el suport de les actuacions de desenvolupament i aplicació de les tecnologies energètiques, incloses les renovables, la millora de l'estalvi i l'eficiència energètica, el foment de l'ús racional de l'energia i l'òptima gestió dels recursos energètics en els diferents sectors econòmics de Catalunya.

ANEM PER FEINA Despeses energètiques a l'hivern

ANEM PER FEINA. 3 de desembre de 2016

TEMA: Despeses energètiques a l'hivern