Jornades per la Setmana de l'Energia

Amb motiu de la celebració de la Setmana de l’Energia que tindrà lloc del 15 al 19 de juny, l’Institut Català d’Energia organitza unes jornades tècniques adreçades a empreses, entitats, indústries i professionals per tractar i debatre temes d’actualitat en l’àmbit energètic.

Les jornades són les següents:
 •    Directiva europea 27/2012 i auditories energètiques (15 de juny) 

Dilluns, 15 de juny de 2015
 

LLOC: Sala d’Actes del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
(Carrer Ausiàs Marc, 40. Baixos. Barcelona)

INSCRIPCIONS: gratuïta, però cal inscripció prèvia a través d’aquest formulari .

Totes les organitzacions tenim un compromís amb la societat per la conservació del medi ambient, i aquest compromís actualment es materialitza amb una nova normativa que aplicarà a Espanya a partir d’aquest mes: la transposició completa de la Directiva Europea 27/2012.

Des de l’ICAEN volem fer-ne el màxim ressò ja que abans del 5 de desembre de 2015 totes les empreses de més de 250 treballadors i un volum de negoci anual superior als 50 milions d’euros o un balanç anual general que excedeixi de 43 milions d’euros, hauran d’haver passat una auditoria energètica sota el model de la UNE-EN 16247.  L’informe de l’auditoria serà registrat a l’ICAEN per compte del Ministeri l’Indústria, Turisme i Energia.

En la setmana tècnica de la Setmana de l’Energia s’ha considerat imprescindible reunir les veus dels auditors d’una banda i de les empreses que s’han avançat a aquesta normativa per garantir la millora
de l’eficiència energètica en les seves instal·lacions, ara que és tant imminent la directiva.

9:00-9:20h
Inauguració de la jornada.
Sra. Mercè Rius, Directora de l’Institut Català d’Energia.

9:20-9:40h
La Directiva 27/2012 en tot el seu àmbit.
Sr. Joan Esteve, Cap de Divisió de Planificació i Estudis de l’Institut Català d’Energia.

9:40-10:00h
La transposició de l’Article 8 sobre Auditoria Energètica.
Sr. Lluís Morer, Cap d’Unitat d’eficiència energètica de l’Institut Català d’Energia.
10:00-11:15h
L’opinió del sector de l’auditoria energètica.
Sr. Albert Mitjà, President del Clúster d’Eficiència Energètica de Catalunya.
Sr. Josep Orti, Director Gerent TEST JG. Membre de la Comissió d’Edificació i Indústria d’ASINCA.
Sr. Antonio Carretero, Gerent Management Indústria d’AENOR.
Sr. Antoni Garcia, expert en gestió energètica i implantació de la ISO 50.001.

11:15-11:45h
Pausa - Cafè.

11:45-12:45h
Casos d’èxit en auditoria energètica i implantació de la ISO 50.001.
Sra. Cristina Capafons Ros, Responsable de Sistema de Gestió i Sostenibilitat de Barcelona Cicle de l’Aigua.
Sr. Ricard Gil, Director d’Obres, Instal·lacions i Expansió de la Sirena.
Sr. Eduard Inglés, d’ Archroma.
Sr. Francesc Parramon Ros, Responsable de la gestió energètica
Sr. Josep Mestras i Castañé, Director Gerent d’Enllumenats Costa Brava.

12:45-13:15h
Torn obert de preguntes i comiat.
 - - - - - - - - - - - - -•    Edificis NZEB (16 de juny) 

Dimarts, 16 de juny de 2015
 

LLOC: Centre d’Estudis Jurídics i Formació
Especialitzada
C/ Ausiàs Marc, 40 Barcelona.

INSCRIPCIONS: a través d’aquest formulari .

Els edificis de consum gairebé nul (nZEB) són una tendència clara dins del marc legal europeu i les corresponents transposicions dels Estats membres. En aquesta jornada s’exposa el  marc legal que
defineix el concepte nZEB i les metodologies de càlcul associades.
La rehabilitació d’edificis i la construcció de nous edificis en clau nZEB suposa un canvi conceptual
de l’edifici, i és un focus d’innovació.  Per aquest motiu els centres tecnològics: IREC, LEITAT, EURECAT-ASCAMM i CIMNE exposaran els principals projectes que estan desenvolupant a Catalunya,  en aquest àmbit.


Finalment, es presenta un curs de formació sobre nZEB  adreçat a: arquitectes, aparelladors, enginyers industrials i de l’edificació, i a tots els professionals que formin part del sector de l’edificació. El curs es realitzarà durant el més de octubre i estarà coordinat per IREC, LEITAT, EURECAT-ASCAMM, CIMNE i l’Institut Català de l’Energia (ICAEN).
 


9:00-9:15h
Arribada i acreditació.

9:15–9:30h
Benvinguda.

9:30-9:50h
Concepte i marc legal dels edificis de consum gairebé nul.
Sr. Lluís Morer, Institut Català d’Energia.

9:50-10:10h
Introducció a la metodologia per a la qualificació dels edificis nZEB.
Sr. Jordi Cipriano, CIMNE.

10:10–10:30h
Interacció amb la xarxa en edificis nZEB.
Sr. Jaume Salom, IREC.

10:30–10:45h
Edifici demostratiu projecte Demo BCN-nZEB.
Sr. Agustí Chico, EURECAT-ASCAMM.

10:45-11:15h
Pausa - Cafè.

11:15–13:15h
Projectes de recerca en l’àmbit nZEB.
STEP-2-SPORT. Sr. Marc Torrentellé. LEITAT.
ZEMEDS. Sra. Eva Crespo. Eurecat-Ascamm.
REPUBLICZEB. Sra. Joana Tarrés. IREC.
AIDA. Sr. José Santos. CIMNE.
SmartReflex. Sr. Joan Estrada. INCASOL.
ZEBRA. Sr. José Santos. CIMNE.

13:15-13:30h
Presentació curs nZEB  i torn obert de preguntes.
Sr. Albert Salas, ICAEN.


 - - - - - - - - - - - - - 


•    L’energia a la indústria de Catalunya (18 de juny)
 

Dijous, 18 de juny de 2015
 

LLOC: sala 1 Edifici ICAEN (Carrer Pamplona, 113.
Planta baixa. Barcelona)

INSCRIPCIONS: gratuïta, però cal inscripció prèvia a través d’aquest formulari.
 
La jornada se centra principalment en la caracterització del consum d’energia en el sector industrial a Catalunya. Es mostrarà un estudi de l’evolució temporal del consum de les diferents formes d’energia en els diferents subsectors industrials, així com una anàlisi temporal de la intensitat energètica i d’emissions de CO2 en aquest sector. Aquesta informació es complementarà amb una comparativa a nivell europeu dels preus de les principals formes d’energia emprades a la indústria. 12:00h
Introducció.
Sr. Joan Esteve, Cap de Divisió de Planificació Energètica.

12:10h
Evolució de la producció d’energia elèctrica a Catalunya fins l’any 2014.
Sr. David Villar, Tècnic de la Divisió de Planificació Energètica.

12:30h
Principals resultats de l’estadística de consum energètic del sector industrial. Evolució del consum energètic en el període 2003-2011.
Sra. Judith Gallego, Tècnic de la Divisió de Planificació Energètica.

13:10h
Preus energètics a la indústria: comparativa en el marc europeu.
Sra. Meritxell Baraut, Tècnic de la Divisió de Planificació Energètica.

13:30h
Anàlisi de l’evolució de la intensitat energètica i de les emissions de CO2 a la indústria catalana en el període 2003-2011.
Sr. Joan Esteve, Cap de Divisió de Planificació Energètica.

14:00h
Final de la sessió.

 
 - - - - - - - - - - - - - 


•    Dos anys de certificació d’eficiència energètica d’edificis a Catalunya (19 de juny)

La certificació d’eficiència energètica d’edificis és un requisit de la Unió Europea segons la Directiva 2010/31/UE. L’objectiu del certificat és que els usuaris dels edificis tinguin informació sobre el comportament energètic de l’edifici de forma entenedora, i així poder valorar i comparar la seva eficiència energètica, amb la finalitat d’afavorir la promoció d’edificis d’alta eficiència energètica i les inversions en estalvi d’energia.

En un primer moment, al 2007 es va transposar la directiva 2002/91/CE amb el RD 47/2007, pel qual es va aprovar el procediment bàsic per a la certificació d’eficiència energètica d’edificis de nova construcció i posteriorment, el 5 de abril de 2013, es va aprovar el RD 235/2013 per a la certificació dels edificis existents i d’obra nova. Aquest fixava l’1 de juny de 2013 com a data a partir de la qual és obligatori disposar del certificat energètic.

L’Institut Català d’Energia és l’organisme encarregat del Registre de certificació d’eficiència energètica i en aquesta jornada es vol fer un repàs de les dades actuals del regitre, de les properes modificacions de les eines de certificació i del RD 235. També es vol fer un debat sobre les expectatives de la certificació energètica i els objectius assolits durant aquests 2 primers anys.


INSCRIPCIÓ: Aquí


No hay comentarios:

Publicar un comentario

Puedes dejar tu comentario. Gracias por participar.