CREACIÓ DEL GRUP DE COMPRA CONJUNTA D'ENERGIA UEP

Des de la Unió Empresarial del Penedès (UEP) s'ha iniciat un procés per crear un grup de compra conjunta d'energia i aconseguir així rebaixar el cost de l'energia de tots els integrants.  Aquesta és la nota publicada pel gerent Francesc Simó.


 
CREACIÓ DEL GRUP DE COMPRA CONJUNTA D'ENERGIA UEP

OBJECTIU: REBAIXAR EL COST DE L’ENERGIA PER L'EMPRESA

 Benvolgut/da,

La UEP (Unió Empresarial del Penedès) és coneixedora de que una de les despeses més importants per les empreses i que afecta gairebé per un igual a totes elles, és el subministrament energètic.

Per aquest motiu, des de la UEP, seguint amb la nostra màxima de "Lluitar per l'Empresa", i amb la intenció de cercar la seva màxima competitivitat, ens hem proposat reduir el cost de l'adquisició de l'energia creant un GRUP DE COMPRA CONJUNTA D’ENERGIA UEP (a partir d'ara Grup de Compra) per a la contractació i compra (via subhasta) de l'energia elèctrica i gasística.

Per assolir aquest propòsit i generar una plataforma de compra el més amplia possible, ens cal la col•laboració del màxim d'empreses doncs, quans més serem, més alta serà la possibilitat d'obtenir un important percentatge d'estalvi en l'adquisició de l'energia.

La UEP ha estat treballant en aquest tema amb una de les empreses capdavanteres en aquest tipus de gestions. L’empresa compta amb una dilatada experiència en la creació de diversos grups de compres amb empreses i col•lectius tant importants com Mercabarna, Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), Generalitat de Catalunya, Euromadi, l’Associació Empresarial de Fruita de Catalunya (Afrucat) entre moltes altres.

Després de diverses reunions i estudis de viabilitat, la UEP ha pres la decisió d'iniciar el procés d'informació, consulta i pre-adhesió (sense cap tipus de cost, compromís i/o obligació vers la decisió final) amb tots els associats que hi estiguin interessats. En aquesta fase, i SENSE CAP TIPUS DE COMPROMÍS, voldríem  conèixer la realitat de consum energètic de les empreses interessades per avaluar quin seria el seu estalvi anual si formés part del Grup de Compra.

Per poder realitzar aquest estudi, inicialment només ens cal que ens faci arribar la darrera factura de gas i electricitat, en el cas d'adherir-se a la compra de les dues energies, o bé només la factura de l'energia a la que s'estigui interessat en adherir-se (en format pdf a l'adreça de correu grupenergia@uepenedes.com). Una vegada tinguem feta la primera avaluació, estimem que en un termini de 30/45 dies, la UEP convocarà una reunió informativa on s'exposarà amb el màxim de detall el procediment a seguir, sistema de gestió i l'estalvi que obtindria cada una de les empreses pre-adherides vers el seu sistema actual d'adquisició d'energia.

En aquesta convocatòria tothom podrà exposar la seva opinió i consultar tots els dubtes que puguin sorgir amb aquest nou sistema d'adquisició d'energia ja que comptarem amb la presencia de l’empresa que gestionarà el Grup de Compra.

Informació addicional:
•    L'adhesió no suposa cap cost per l'empresa, ni canvi de comptador.
•    El procés d'adhesió té un termini màxim d'un any, degut a la permanència que la gran majoria de les comercialitzadores apliquen segons la modalitat de tarifa contractada.
•    En qualsevol moment i previ comunicació a la UEP amb un termini mínim de 30 dies, l'empresa pot donar-se de baixa del Grup de Compra.
•    La modalitat de la tarifa també es pot escollir, inicialment i amb compromís anual, indistintament per cada adherit a preu Fix o a preu Variable.
•    Cada empresa mantindrà la seva independència pel que fa a contractació amb l’empresa comercialitzadora que s’adjudiqui la subhasta, mantenint el seu CIF i CUPS com a client individual.
•    La lectura del consum també serà independent de la resta de les empreses del Grup de Compres.
•    No es canvia de Distribuidora, però sí que es podria canviar de comercialitzadora ja que serà la que s'adjudiqui la subhasta oberta entre les comercialitzadores d'energia que hi participin.
•    La voluntat de la UEP és el de constituir un Grup de Compra el més gran possible amb la incorporació permanent de nous integrants. Aquests sempre hauran de ser socis de la UEP.
•    L’objectiu final és assolir un benefici comú per les empreses del territori.
Per més informació contactar amb la UEP, al telèfon 93 892 54 04 o al correu: grupenergia@uepenedes.com

Cordialment,
 
Francesc Simó
GerentNo hay comentarios:

Publicar un comentario

Puedes dejar tu comentario. Gracias por participar.