DECRET: REGULACIÓ DELS SISTEMES D'IL.LUMINACIÓ

PUBLICACIÓ DEL DECRET 190/2015 EN RELACIÓ AMB LA REGULACIÓ DELS SISTEMES D'IL.LUMINACIÓ PER A LA PROTECCIÓ DEL MEDI NOCTURN

El 27 d'agost es va publicar el Decret 190/2015, de 25 d'agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn.

AUTOPISTA DE FRANC PER A VEHICLES ELÈCTRICS


MOBILITAT

BARCELONA Redacció

La Generalitat bonifica el 100 % del peatge en les vies de la seva titularitat per impulsar la circulació de vehicles no contaminants

Es convoquen nous ajuts per a la millora de l'estalvi i l'eficiència energètica - ICAEN


Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 6953, de data 9 de setembre de 2015, surt publicada la RESOLUCIÓ EMO/1986/2015, de 2 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la millora de l’estalvi i l’eficiència energètica en el marc del Pla de l’energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020 (PECAC 2020), i s’obre la convocatòria per a l’any 2015.