AFRUCAT estalvia 8 milions d'euros als associats

El sector fruiter català s’estalvia més de 8 milions d’euros en 7 anys en la factura de la llum
Afrucat ha gestionat les compres agrupades dels seus associats des de l’any 2008. L’any 2012 es va canviar el funcionament pel  d’una subhasta electrònica invertida www.agroplace.com

PACTE NACIONAL PER A LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA

Benvolguts/des, 

Em plau informar-vos que el CADS ha participat en el procés de concertació del Pacte Nacional per a la Transició Energètica impulsat pel Govern a través del Departament d’Empresa i Ocupació, mitjançant un informe on manifesta el seu suport a l'elaboració d’un acord d’aquests característiques i formula diverses recomanacions sobre el contingut i l’estructura del document.


AJUTS PER AUDITORIES ENERGÈTIQUES A LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA I QUÍMICAL'Institut Català d'Energia (ICAEN) disposa d'ajuts per la realització d'auditories energètiques a empreses del sector industrial alimentari i del sector industrial químic.

Les empreses han de tenir un consum energètic anual major de 500 MWh.

Els ajuts tenen vigència fins el 20 de novembre, i cubreixen el 35% del cost d’auditoria energètica amb un màxim de 3.000€.


Es poden consultar les bases i altres ajuts de l’ICAEN a:


GRUP DE COMPRA CONJUNTA D'ENERGIA UEP

CREACIÓ DEL GRUP DE COMPRA CONJUNTA D'ENERGIA UEP
 

OBJECTIU: REBAIXAR EL COST DE L’ENERGIA PELS SOCIS DE LA UEP

Benvolgut/da associat/da,