PACTE NACIONAL PER A LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA

Benvolguts/des, 

Em plau informar-vos que el CADS ha participat en el procés de concertació del Pacte Nacional per a la Transició Energètica impulsat pel Govern a través del Departament d’Empresa i Ocupació, mitjançant un informe on manifesta el seu suport a l'elaboració d’un acord d’aquests característiques i formula diverses recomanacions sobre el contingut i l’estructura del document.


En informes previs centrats en l’àmbit energètic, el CADS ja havia apuntat que Catalunya ha d’afrontar, per necessitat i oportunitat, una transició de model energètic i suggeria la necessitat d’impulsar un procés de concertació amb els agents socials sobre el camí a seguir per fer-la possible (Informe 3/2014). Un procés, per tant, com el que ara impulsa el Govern de la Catalunya amb aquest Pacte Nacional. En aquest sentit, en el seu informe 4/2015, que ha tingut com a ponents el Dr. Mariano Marzo i el Dr. Josep Maria Serena, el CADS assenyala que el document de bases que s’ha sotmès a debat és un bon punt de partida.

El consell suggereix, però, la necessitat de definir una visió sobre el model energètic a assolir amb el procés de transició. En aquest cas, el CADS proposa que sigui un model energètic que impulsi el desenvolupament de les persones, el benestar de la societat i la competitivitat de l’economia, de baix impacte ambiental i mínimes emissions de gasos amb efecte hivernacle, que garanteixi els serveis energètics als consumidors a un preu raonable i que sigui innovador, descentralitzat, participatiu i socialment inclusiu a mig i llarg termini. D’altra banda, també recomana introduir objectius quantitatius concrets, ambiciosos i de curt termini, que identifiquin el model cap al qual es vol anar i assenyalin a tots els agents implicats el camí a recórrer per a arribar-hi.


Finalment, el CADS vol expressar que aquest pacte pren encara més sentit després de l’aprovació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) per part de de Nacions Unides, entre els quals destaca el de “garantir l’accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna per a tots” (ODS núm. 17). En el marc d’aquest objectiu s’han marcat tres fites per al 2030 que, a parer del CADS, el Pacte Nacional per a la Transició Energètica hauria de garantir al nostre país:


-      Garantir l’accés universal a serveis d’energia assequibles, fiables i moderns;


-      Incrementar substancialment el percentatge de l’energia renovable en el conjunt global de fonts d’energia;  


-      Duplicar la taxa mundial de millora de l’eficiència energètica de cara al 2030.


Salutacions cordials, 
No hay comentarios:

Publicar un comentario

Puedes dejar tu comentario. Gracias por participar.