Èxit de la subhasta energètica de les cambres de Sabadell i de Terrassa

D’èxit cal qualificar la subhasta energètica organitzada conjuntament per les cambres de comerç i indústria de Sabadell i de Terrassa els dies 15 i 16 d’octubre passat, doncs les empreses participants han aconseguit «rebaixes significatives» en la seva tarifa.

A través d'una plataforma electrònica (Marketplace), les comercialitzadores d’energia elèctrica i gas natural interessades en la iniciativa de les cambres vallesanes van realitzar les seves propostes de millora mitjancant subhasta inversa, a partir d’un preu de sortida establert per les pròpies cambres.

El 15 d'octubre, va tenir lloc la segona Licitació Energètica d'Electricitat per internet (la primera la va organitzar amb força èxit la Cambra de Sabadell) i el dia 16, la primera de Gas.

Els resultats són plenament satisfactoris perquè les cambres de Sabadell i de Terrassa han aconseguit millors condicions econòmiques i tarifàries per a les empreses de les seves respectives demarcacions, en relació a les que es poden obtenir de forma individual al mercat. 

Exemples
Per exemple, una empresa del sector alimentari amb tarifa 6.1A que accepti el presu assolit per Cambra, s'estalviarà 59.040 € per any (6%).

Pel que fa a les tarifes del gas, s'han assolit millores que, en alguns casos, superen el 10% respecte a la millora oferta del mercat.

Una empresa del sector serveis amb tarifa 3.1A, si s'adhereix a l'oferta de la Cambra, tindria un estavi directe anual de 1.911 € (13%).

Els preus aconseguits per les cambres vallesanes inclouen Alta Tensió, Baixa Tensió i Gas, i poden beneficiar empreses de qualsevol dimensió.

Les comercialitzadores d'electricitat guanyadores són Energya VM i HolaLuz.com, i les de gas natural, Unión Fenosa Gas i Catgas Energía. 

Les cambres de Sabadell i de Terrassa segueixen apostant per l'eficiència energètica i la reducció de costos energètics i, per això, conviden a les empreses vallesanes a informar-se sobre aquestes condicions avantatjoses.

El plaç per acollir-se a aquestes noves tarifes finalitzarà el proper 31 de desembre.
No hay comentarios:

Publicar un comentario

Puedes dejar tu comentario. Gracias por participar.