Compra conjunta per estalviar 1,56 M€ l'any 2016

La compra conjunta de gas per al 2016 estalvia 1,56 M€17-03-2016

El 2015 va licitar-se l'acord marc per seleccionar les empreses que prestaran el subministrament de gas natural durant aquest 2016 a 19 universitats i centres de recerca participants, per primer cop també per la Universidad Complutense de Madrid (UCM). El valor estimat del contracte, d'una durada de dos anys, ha estat de 18,7 M€.


Aquesta licitació ha estat innovadora ja que ha permès indistintament ofertes tant a preu fix com indexades a Brent i a tipus de canvi. L'acord marc també ha facilitat la selecció de la data de la subhasta donant més flexibilitat al grup de compra per adaptar-se a les oportunitats del mercat.

La subhasta, celebrada el mes de novembre de 2015, va tenir una pugna molt intensa i un bon moment de preus de Brent. Els resultats obtinguts han estat molt satisfactoris pel que fa a la part variable, que representa el 81% del total de la factura.

Així, per a les universitats del CSUC, el preu del lot 1 (baixa pressió) ha passat de 41,04 €/MWh a 31,11 €/MWh, amb una reducció del 24%. Per a la UCM, el preu era de 46,24 €/MWh, amb la qual cosa la reducció ha estat del 33%. En el lot 2 (alta pressió), la reducció de preu ha estat del 20%.

En resum, les universitats del CSUC tindran aquest 2016 una reducció de costos de 760.000 € i la UCM, una reducció de poc més de 800.000 €.

L'adjudicatari dels dos lots ha estat Endesa Energia, que manté el subministrament de les universitats del CSUC i pren a Gas Natural el de la UCM.

Integrants del grup de compra:

    Universitat de Barcelona
    Universitat Autònoma de Barcelona
    Universitat Politècnica de Catalunya
    Universitat Pompeu Fabra
    Universitat de Lleida
    Universitat de Girona
    Universitat Rovira i Virgili
    Fundació Universitat Oberta de Catalunya
    Universidad Complutense de Madrid
    Parc Científic i Tecnològic de Girona
    Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona
    Centre de Recerca en Agrigenòmica
    Fundació Centre de Recerca en Sanitat Animal
    Fundació Universitat Autònoma de Barcelona
    Institut de Ciències Fotòniques
    Col·legis Majors Sant Ramon Penyafort-Montserrat-Llull
    Col·legi Major Sant Jordi
    Parc Científic de Barcelona
    Vila Universitària UAB Campus


Font: CSUC.cat
No hay comentarios:

Publicar un comentario

Puedes dejar tu comentario. Gracias por participar.