Annex 1 RD/56/2016

Model  de  comunicació  relatiu  a  la  realització  d’una  auditoria energètica_V1 (Annex I) 

L'Institut Català d'Energia (ICAEN) ha posat a disposició el model de l'annex 1 a presentar conforme s'ha realitzat una auditoria energètica AQUÍ

La Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial ha publicat el document:

AUDITORIES ENERGÈTIQUES, PROVEÏDORS DE SERVEIS I AUDITORS ENERGÈTICS I PROMOCIÓ DE L’EFICIÈNCIA DEL SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA. RD 56/2016, de 12 de febrer (BOE, 38 de 13.02.16)

 Aquest document detalla i aclareix el següent:

1. Consideracions generals
2. Conceptes bàsics
2.1. Registre d'auditories energètiques
2.2. Habilitació de proveïdors de serveis energètics
2.3. Acreditació d'empreses de formació en auditoria energètica
3. Preguntes Freqüents
3.1. Respecte de l’àmbit d’aplicació (art. 2) 
3.2. Respecte de l’abast de l’exigència i criteris mínims a complir per les auditories energètiques (art. 3) 
3.3. Respecte dels auditors energètics (art. 4)
3.4. Respecte del Registre Administratiu d’Auditories Energètiques (art. 6) 
3.5. Respecte dels requisits per a l’exercici de l’activitat professional d’auditor energètic (art. 8)
3.6.  Respecte de l’habilitació i declaració responsable relativa a l’acompliment dels requisits de (art. 9)
3.7. Respecte del llistat de Proveïdors de Serveis Energètics (art. 10)
3.8. Respecte de les infraccions i sancions (art. 14)
4. Adreces de contacte
4.1. Informació sobre comunicació d’auditories, habilitació de proveïdors de serveis energètics i empreses  de formació sobre auditoria energètica 
4.2. Assessorament i valoració de les mesures d’estalvi i eficiència energètica de les auditories energètiques realitzades 
5. Models de comunicació i declaració responsable
5.1. Model de comunicació relatiu a la realització d’una auditoria energètica_V1 (Annex I) 
5.2. Model de declaració responsable relativa al compliment dels requisits per a l’exercici de l’activitat  professional de proveïdors de serveis energètics (Annex II)  
5.3. Model de declaració responsable per al reconeixement com a entitat de formació per a impartir cursos d’especialització com auditor energètic amb els continguts mínims especificats en l’annex V del RD 56/2016No hay comentarios:

Publicar un comentario

Puedes dejar tu comentario. Gracias por participar.