Problema de contaminació a Terrassa

El referent internacional sobre contaminació i salut humana, el Dr. Jordi Sunyer, ens indica com podem solucionar el nostre greu problema a Terrassa


El dijous 2 de juny, el Dr. Jordi Sunyer va pronunciar una conferència als Amics de les Arts, sobre l’impacte de la contaminació sobre la salut humana, i la gravetat del problema.

Les dades no donen peu a cap dubte i sorprent que la societat de reaccioni davant d’aquestes evidències:
 

  • 3,5 millons de persones moren cada any al món per causa de la contaminació del trànsit, 3.500 a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.    
  • Terrassa registra la tercera pitjor dada de contaminació en NOx, després de dos punts  de mesura de Barcelona.
  • S’ha demostrat que la contaminació té efectes negatius en els fetus, en el desenvolupament intel·lectual dels infants, en l’envelliment prematur de la població.
  • La causa principal són els vehicles que circulen per la ciutat.

Les solucions:


  •  60% dels problemes de salut actuals es poden solucionar amb intervencions polítiques sobre el nostre entorn.
  •  Cal disminuir el 33% de l’espai destinat al cotxe a les ciutats.
  •  Cal crear corredors verds i potenciar molt més l’ús de la bicicleta.
  •  Cal implantar les Zones Urbanes d’Atmosfera Protegida (ZUAP).
  •  Cal més i millor transport públic
  •  Cal donar tota la informació i real a la ciutadania sobre els problemes de la contaminació.

Posteriorment, ens va acompanyar a una foto reivindicativa amb els grup de 50 ciclistes del Bicidijous, i també amb el nostre regidor de Medi Ambient i Mobilitat, Marc Armengol. 
 Font: biter.cat (Associació BiciTerrassa Club)


 No hay comentarios:

Publicar un comentario

Puedes dejar tu comentario. Gracias por participar.