AGIC i FERCA s'uneixen

AGIC i FERCA, LES DUES FEDERACIONS CATALANES D’EMPRESES INSTAL·LADORES, S’INTEGREN PER CREAR UNA ÚNICA FEDERACIÓ A CATALUNYA


 • L’Associació de Gremis d’Instal·ladors de Catalunya (AGIC) i la Federació Catalana d´Associacions Territorials d´Empresaris instal·ladors d´electricitat, fontaneria, climatització i afins de Catalunya (FERCA) han acordat integrar-se en una nova Federació anomenada AGIC-FERCA.
• La nova Federació representarà a 20 associacions territorials, 5.500 empreses instal·ladores amb 29.000 treballadors directes i una facturació anual acumulada de 1.350.000.000 € aproximadament.


El President de FERCA, el Sr. Joan Fernández, i el President d’AGIC, el Sr. Jaume Alcaide, van signar el passat divendres, 24 de març, un acord d’intencions a on es va estipular la creació de la nova Federació, anomenada AGIC-FERCA i que serà presentada davant els òrgans competents de l’Administració Pública en els pròxims dies.

La nova Federació representarà a 20 associacions territorials, 5.500 empreses instal·ladores amb 29.000 treballadors directes i una facturació anual acumulada de 1.350.000.000 € aproximadament.

La creació d’AGIC-FERCA obeeix a la necessitat de crear una entitat amb una representació plena del sector, que permeti concentrar la força del mateix amb l’objectiu de defensar els drets de les empreses instal·ladores davant dels organismes públics i altres entitats privades.

AGIC-FERCA tindrà una forta vocació de servei cap a les associacions que la formen amb la missió de generar iniciatives per millorar la competitivitat de les empreses instal·ladores, sent el nexe entre empreses, professionals i l'Administració generant un mercat integrat i equilibrat. La responsabilitat i el compromís en aquesta època de transició, després de la forta crisi que va colpejar el sector, la professionalitat a través de l’obtenció de resultats tangibles i la integritat, són valors sobre els que es fundarà la nova Federació.

Representarà a un col·lectiu que realitza una tasca essencial de servei a la ciutadania i empreses per implementar els avanços tecnològics i en eficiència energètica promovent la transformació de la societat. El desenvolupament de la seva activitat està profundament arrelada a tota classe de sectors: des de processos industrials, passant pels sectors de l’energia, comerç, serveis o turisme.

Amb 20 associacions federades i més de 5.500 empreses instal·ladores, AGIC-FERCA passarà a ser una de les entitats amb més representativitat d’Espanya i Catalunya.

 


No hay comentarios:

Publicar un comentario

Puedes dejar tu comentario. Gracias por participar.