2n workshop d'energia i empresa

9 de maig a Valls

El 2n Workshop d’Energia i Empresa és una plataforma d’informació, debat i oportunitats de negoci del sector empresarial al voltant de les darreres tendències en l’ús responsable de l’energia.


V TROBAFIRA 2017

27 d'abril de 2017 - V edició de la TROBAFIRA

La fira del món de l’instal·lador

anem per feina 6 abril

ANEM PER FEINA. 6 d'abril de 2017TEMES
- Premis excel·lència energètica 

INCOMPLIMENT DEL RD 56/2016

Catalunya i Espanya no compleixen el RD 56/2016 del 12 de febrer, que transposa la Directiva 2012/27/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d'octubre de 2012, relativa a l'eficiència energètica, en referent a auditories energètiques, acreditació de proveïdors de serveis i auditors energètics i promoció de l'eficiència del subministrament d'energia.

La data límit per realitzar l'auditoria energètica era el 13 de novembre de 2016, amb possibilitat d'entregar l'annex I fins a 3 mesos després.

Arribats a l'abril de 2017, existeix un incompliment absolut del RD 56/201.

Energia nuclear i transició energètica

El paper de l'energia nuclear en la transició energètica:
Cap a la descarbonització de l'economia


Conferència organitzada pel GGE amb l'interès d'informar, debatre i tenir posició.

Contractació electrònica verda

Eines de suport per a la contractació electrònica verda en l'àmbit de la millora energètica en edificis públics. Per entitats públiques i per a empreses subministradores de productes i solucions en l’àmbit de l’eficiència energètica i les energies renovables.