INCOMPLIMENT DEL RD 56/2016

Catalunya i Espanya no compleixen el RD 56/2016 del 12 de febrer, que transposa la Directiva 2012/27/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d'octubre de 2012, relativa a l'eficiència energètica, en referent a auditories energètiques, acreditació de proveïdors de serveis i auditors energètics i promoció de l'eficiència del subministrament d'energia.

La data límit per realitzar l'auditoria energètica era el 13 de novembre de 2016, amb possibilitat d'entregar l'annex I fins a 3 mesos després.

Arribats a l'abril de 2017, existeix un incompliment absolut del RD 56/201.


A Catalunya només el 14,3% de les empreses obligades a realitzar una auditoria energètica, compleix amb el Reial Decret.

L'incompliment del Reial Decret té una penalització de 60.000€. 

Has fet ja l'auditoria energètica? Necessites assessorament?

Contacta'ns! Farem que comencis a estalviar!No hay comentarios:

Publicar un comentario

Puedes dejar tu comentario. Gracias por participar.