TARIFA DOMÈSTICA AMB DESCRIMNACIÓ HORÀRIA

TARIFA DOMÈSTICA AMB DISCRIMINACIÓ HORÀRIA

Les comercialitzadores elèctriques ofereixen un gran ventall de tarifes, i cada vegada sorgeixen nous productes que poden anar des de tarifes amb preu variable hora a hora, fins a tarifes planes on es paga el mateix cada mes.


A primera vista, poden semblar una bona opció per estalviar en el rebut de la llum, però sobretot, cal fixar-nos en les característiques de cadascuna d’aquestes ofertes i quines pautes de consum elèctric seguim habitualment nosaltres com a consumidors, ja que si no correm el risc de pagar més.


És a dir, cal saber quina tarifa s’adapta millor a les nostres necessitats.


Una de les tarifes més senzilla d’entendre i que major estalvi ens pot oferir, és la tarifa amb discriminació horària (tarifa DHA).


Es calcula que durant l’any 2016, només entre un 5% i un 10% dels clients domèstics tenien contractada una tarifa amb aquestes característiques. Això ens indica que molts usuaris disposen actualment d’una tarifa on l’energia elèctrica té el mateix preu per a totes les hores del dia (tarifa tipus A).


La diferència entre una tarifa tipus A (preu fix) i una amb discriminació horària DHA (preu segons un bloc horari determinat), rau en el fet que aquesta última disposa de 10 hores al dia de preus en hora punta, on l’energia és més cara, però a canvi, obtenim 14 h diàries de preus vall, on l’energia és molt més econòmica.


Aquestes tarifes amb discriminació horària són per als subministraments amb una potència contractada inferior a 15 kW.
Les tarifes amb preu variable hora a hora en funció del preu de l’energia al mercat (tipus PVPC o indexat) també tenen l’opció de la discriminació horària.
La gràfica següent ens mostra aquesta distribució de preus al llarg de les 24 h del dia:


Podem observar, la distribució de les hores vall (en color verd) de 22 a 12 h, on l’energia és més econòmica. Veiem que aquestes hores engloben la nit, però també els matins. És a dir, la discriminació horària no és només una tarifa nocturna.


On es troba l’estalvi en aquestes tarifes?

Podríem resumir l’estalvi que es pot aconseguir, en tres factors:
- El primer factor és que l’estat rebaixa una part dels impostos sobre l’energia elèctrica (peatges) en les hores vall, per fomentar el consum elèctric en les hores on hi ha menys demanda i evitar puntes excessives en la resta d’hores.
- El segon factor està a comparar el preu que paguem a les hores punta i a les hores vall, respecte a la tarifa tipus A, on paguem el mateix preu durant les 24 hores. La tarifa amb discriminació horària (DHA) ens incrementa el preu de les hores punta entre un 12-15% respecte al preu de la tarifa tipus A, en canvi, ens rebaixa entre un 45-55% el preu de l’energia elèctrica a les hores vall. Aquesta gran diferència ens permet, que tot i consumir en les hores puntes, obtenim un gran estalvi consumint en hores vall.
- El tercer factor és que podem millorar l’estalvi econòmic de la factura segons els nostres hàbits. És a dir, si desplacem part del nostre consum elèctric cap a les hores vall obtindrem, un estalvi econòmic, i com més consum siguem capaços de desplaçar cap a aquestes hores bonificades, més estalvi podrem obtenir.


Aquestes comparatives de preu amb la tarifa tipus A, ens porten a resumir que consumint tan sols un 30% de la nostra energia en hores vall, ja comencem a aconseguir un estalvi.


Com ho podem aconseguir?

Doncs programant algunes de les tasques domèstiques durant les hores del matí, o posant programadors en alguns electrodomèstics: rentadores de nit o al matí, cuinar abans de les 12 h o les 13 h, programació de piscines durant els matins, etc. Són alguns dels exemples d’hàbits de consum amb els aparells que poden consumir més en una llar.font: Agrienergia


No hay comentarios:

Publicar un comentario

Puedes dejar tu comentario. Gracias por participar.