Implantación códigos de red europeos

Propuestas de consulta pública

Red Eléctrica ha publicado en su página web para consulta pública las siguientes propuestas derivadas de la implantación de los Códigos de Red europeos:
 

GRUP DE COMPRA AGREGADA D'ENERGIA - Rubí Brilla

RUBÍ BRILLA INDUSTRIAL

El sector industrial és el major consumidor d'energia de Rubí, ben per davant dels sectors domèstic, comercial i públic; per això és un sector indispensable per avançar en l'eficiència, l'estalvi energètic i l'ús de renovables del municipi. Precisament per aquesta diagnosi aquest és el sector que primer s'ha treballat des del projecte Rubí Brilla.

El Pla Director Rubí Brilla 2016 - 2019 estableix que cal consolidar i ampliar l'espai d'intercanvi de bones pràctiques i casos d'èxit d'eficiència energètica a través de jornades tècniques trimestrals.  El Pla també defineix dos objectius més: promoure un nou servei de gestió de recursos compartits als polígons industrials i la creació d'un grup de compra agregada d'energia.
 
https://www.youtube.com/watch?v=omVyIk1qrCY